Statkrafts Lavutslippsscenario: Energiverden mot 2050

20 okt., 2021

Statkraft lanserer sin analyse av energiverden mot 2050; Lavutslippsscenario 2021.

Skal verden lykkes med å begrense oppvarmingen ned mot 1,5 grader, vil det være behov for et vesentlig taktskifte i den globale klima-politikken. Virksomheter og offentligheten krever en mer ambisiøs klimapolitikk enn før.

For sjette år på rad presenterer vi Statkrafts Lavutslippsscenario med et nettarrangement torsdag 21.oktober kl 9.

Ifølge scenarioet, er Europa på god vei til å nå netto-nullutslipp innen 2050. Utviklingen følger imidlertid ikke samme tempo i andre deler av verden. Å nå 1,5 gradersmålet vil kreve at vi bygger ut enda mer fornybar energi og erstatter flere fossile kilder med elektrisitet, og at vi gjør dette i et mye høyere tempo. I tillegg blir utslippsfritt hydrogen, såkalt grønn hydrogen, en nøkkelløsning når land skal nærme seg netto-nullutslipp.

Med dette bakteppet, har vi invitert personer som vil sette sitt preg på klimapolitikken fremover til lanseringen av Statkrafts Lavutslippsscenario 2021:

  • Strategidirektør Helga Stenseth, Statkraft
  • Stortingsrepresentant Erling Sande, Senterpartiet
  • Stortingsrepresentant Sandra Bruflot, Høyre
  • Leder i Miljøstiftelsen Zero, Sigrun Gjerløw Aasland
  • Leder for politikk og eierskap i Statkraft, Julie Wedege