Statkraft inngår 10-årig vindkraftkraftavtale med finske Keva

19 apr., 2021

Statkraft og det finske pensjonsselskapet Keva har inngått en langsiktig kraftavtale som sikrer finnene en årlig leveranse på cirka 53 GWh i perioden 2023 til 2032.

Leveransen kommer fra Kokkoneva, en ny vindpark under oppføring i Finland med planlagt produksjonsstart i 2022.

Statkraft har inngått avtaler med vindparkens eiere og Keva med fastpris gjennom hele avtalens løpetid.

- Det gleder meg å se at Statkraft, gjennom avtaler som denne kan hjelpe selskaper i hele Norden med å nå sine bærekraftsmål, samtidig som de kjøper grønn kraft på konkurransedyktige vilkår, sier konserndirektør for Marked og IT i Statkraft, Hallvard Granheim.

Keva er Finlands største pensjonsselskap og administrerer pensjonene til ansatte i finske kommuner, den finske stat, den evangelisk-lutherske kirke, Kela og den finske sentralbanken. Keva er også en betydelig eiendomsaktør og avtalen med Statkraft sikrer forutsigbare priser på grønn kraft til Kevas leietakere.

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressekontakt