Hydrogen til tungtransport fra Statkraft

26 mar., 2021

Statkraft er en av partnerne i hydrogenprosjektet H2 Trucks, et samarbeid mellom en rekke aktører som til sammen utgjør hele verdikjeden i et marked for grønt hydrogen til tungtransport.

Samarbeidet gir gode forutsetninger for å få etablert et marked slik at produksjonen kommer i gang.

Et viktig mål er å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Batterier fungerer fint for personbiler og lettere transport. For tyngre transportoppdrag over lengre strekninger er hydrogen en god løsning. Statkraft har som ambisjon å bli en betydelig produsent av hydrogen basert på fornybar kraft. I tillegg til å være produsent vil vi være en tilrettelegger og samarbeidspartner slik at hydrogen kan tas i bruk som energiressurs til bygg og anlegg og som innsatsfaktor i industrien og som drivstoff til tungtransport.

Målsettingen til samarbeidspartnerne er å få etablert produksjon og ha minst 100 lastebiler på veien innen 2025. For Statkraft sees prosjektet i sammenheng med initiativer innenfor maritim sektor og landtransport i Sverige gjennom Nordic Hydrogen Corridor.

H2 Trucks er et av mange hydrogen-initiativer Statkraft er med på. Selskapet fokuserer på lokasjoner og prosjekter hvor man kan produsere hydrogen til flere formål. Med utgangspunkt i Norske og Svenske prosjekter er målsettingen å gå videre i andre land hvor Statkraft har aktivitet og kraftproduksjon.