TrønderEnergi overtar driften av Roan vindpark

09 feb., 2021

Roan vindpark, Norges nest største, var den første som stod ferdig i Fosen-utbyggingen. TrønderEnergi benytter seg nå av en opsjon om å overta som operatør etter to års drift. Fra denne uken er det TrønderEnergi som står ansvarlig for drift og vedlikehold av Roan vindpark.

Våre tidligere medarbeidere i Roan vindpark er nå overført og ansatt i TrønderEnergi for å drifte Roan vindpark videre. Samtidig med overføringen av operatørskapet er Roan vindpark lagt inn i et eget selskap, Roan Vind DA. Eierskapet i Roan Vind DA er det samme som i Fosen Vind DA, med Statkraft som største eier. Fosen Vind består etter dette av fem vindparker med en installert effekt på 801 MW som alle driftes av Statkraft.