Statkraft vinner CHARGE awards for beste B2B-merkevare

29 sep., 2020

Statkraft vant i går kategorien for beste business-to-business (B2B)-merkevare under den internasjonale konferansen CHARGE Energy Conference som årlig avholdes i Reykjavik, Island.

I sin uttalelse trekker juryen fram den sterke sammenhengen mellom hva merkevaren lover og hva selskapet faktisk leverer og sier videre at:

"På overflaten kan det virke som om selskapet tilbyr lite annet enn hva alle kraftprodusenter tilbyr, men graver man litt dypere ser man den hvordan selskapet bruker sin rolle til å påvirke og levere det den kommende generasjonen krever av fornybare energiløsninger.

Selskapets arv er den stolte vannkrafthistorien som muliggjør det å være en ledende stemme i samtalen om framtidens energiløsninger. 

Kraft til framtidens muligheter er en optimistisk og framtidsorientert uttalelse som er godt samkjørt med merkevaren og et motiverende løfte for alle selskapets interessentgrupper." 

charge_banner.gif

Om CHARGE awards

CHARGE awards feirer selskaper som utmerker seg spesielt innenfor markedsføring, stimulerer diskusjonen om merkevarestrategier og utøver "fremragende markedsføring” innen energisektoren. For mer informasjon om konferansen, prisen og de forskjellige kategoriene, besøk CHARGE awards nettside.

Award poster