Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Utvikler verdikjede for grønn metanol

15 okt., 2020

Statkraft, Finnfjord og CRI utvikler i fellesskap det første kommersielle anlegget for produksjon av grønn metanol med en kapasitet på 100.000 tonn per år. CO2 fanget fra utslippene til Finnfjord ferrosilisiumanlegg og hydrogen fra elektrolyse av vann med fornybar elektrisitet benyttes som råstoff.

Kostnadene for det første kommersielle anlegget er beregnet til cirka 3 milliarder kroner og vil kunne gi 100 arbeidsplasser.

CRI vil bruke sin egen Emission-to-Liquids (ETL) teknologi. Denne prosessen har blitt demonstrert i industriell skala siden 2012 på Island. Prosjektet som er samlokalisert på Finnfjords produksjonsanlegg i Nord-Norge, vil være en oppskalert versjon som tar i bruk velprøvd teknologi.

Samlokaliserer karbonporsjekter 

Finnfjord er allerede en av verdens mest energieffektive ferrosilisiumprodusenter, og har et ambisiøst mål om å bli karbonnøytrale. I tillegg til anlegget for grønn metanol, planlegger Finnfjord også å bruke fanget CO2 til å produsere opptil 75.000 tonn algebiomasse. Planen om å fange og gjenbruke 300.000 tonn karbondioksid i året fra prosessen vil redusere utslipp som tilsvarer permanent fjerning av over 100 000 fossilbiler fra veien. Samlokaliseringen av disse prosjektene i Finnfjord representerer en industriell innovasjon og en sirkulær økonomi med ytterligere fordeler gjennom delt infrastruktur og effektiv energibruk.

Statkraft bringer sin lange erfaring og kompetanse innen energidisponering til prosjektet og har ambisjoner om å utvikle fornybare, hydrogenbaserte verdikjeder i Norge.

Prosjektet utnytter viktige norske fordeler:

  • en rikelig forsyning av fornybar energi
  • en fremtidsrettet prosessindustri
  • en sterk teknologisk kompetanse og erfaring innen energidisponering, karbonfangst og elektrolyse

Behov for økonomisk støtte

Det vil også bidra til ren og bærekraftig industriell vekst i Nord-Norge. De totale investeringene i dette anlegget forventes å være på ca 3 milliarder kroner og vil skape rundt 100 nye arbeidsplasser. For å muliggjøre det første kommersielle anlegget for produksjon av grønn metanol vil det være nødvendig med økonomisk støtte på inntil 50%. Behov for offentlig støtte vil reduseres for fremtidige anlegg fordi det forventes vesentlige kostnadsreduksjoner på teknologien, samt økte kostnader for utslipp av CO2. Prosjektet skal søke om finansiering fra EU.

I tillegg til den positive CO2-effekten vil dette initiativet også fjerne NOx og SO2 fra prosessutslippene ved Finnfjord.

En endelig investeringsbeslutning forventes i 2021, og utbyggingen forventes å ta rundt to år.