Samfunnsansvar: Gjensidig utbytte av avfallshåndtering i Tyrkia

Papir, plast og annet avfall som truer med å trenge inn i vanninntaket ved magasinene, utgjør en stadig utfordring og belastning i driften av vannkraftverk. I Tyrkia har skolebarn hjulpet til med å samle inn mange tonn med avfall. Til felles beste.

Bahadir Sezegen
Bahadir Sezegen
Environmental and Social Management (E&S) Coordinator

Bahadir Sezegen koordinerer miljø- og samfunnsansvar for Statkraft i Tyrkia.

Det startet som et initiativ fra Statkraft i Tyrkia for å gjøre noe med alt søppelet som samlet seg opp i vannmagasinet til Kargi vannkraftverk ved elven Kizilirmak nord i landet.

Det viste seg å bli en vinn-vinn-situasjon og et enestående eksempel på gevinstdeling mellom vannkraftverket, det omkringliggende samfunnet og ikke minst det lokale miljøet.

Barn foran avfallscontainer
Med stor iver gikk barna i gang med å samle inn brukt papir og kartong! (Foto: Bahadir Sezegen)

Avfall gir inntekter til lokale skoler

Våren 2017 satte Kargi-verket i gang en kampanje overfor lokalsamfunnet for om mulig å få til en bærekraftig og langsiktig løsning på avfallsproblemet. Det ble besluttet å fokusere på å øke kunnskapen og bevisstheten rundt avfallshåndtering, i tillegg til å få til raske og konkrete tiltak.

I nært samarbeid med lokale myndigheter ble skoler i området plukket ut for et pilotprosjekt der hvert tonn innsamlet papir- og plastavfall ble belønnet med en brukt, gjenvunnet PC fra Statkraft.

Ikke lenge etter at kampanjen var sparket i gang, var 10 tonn avfall samlet inn – og en imponerende entusiasme var skapt.

Barn kaster papp og papir i avfallsdunk
Innsamling og gjenvinning av avfall står på timeplanen for skolebarna i Osmancik. Et viktig tiltak er å redusere mengden av søppel som samler seg opp i vannmagasinet til Statkrafts Kargi-kraftverk. (Foto: Bahadir Sezegen)

Bærekraftig avfallshåndtering

Tiltaket fortsatte ufortrødent selv uten PC-belønningen fra Statkraft, og de lokale skolene styrket og bygget ut innsatsen. Skolene fikk nemlig kjærkomne inntekter av alt papir- og plastavfall som ble levert til gjenvinning.

Kargi-kraftverket har for sin del oppnådd å minske mengden av søppel og skrot som finner veien til Kizilirmak-elven og vannreservoaret. På den måten kan kraftverket bruke færre arbeidstimer på å fjerne avfall som samler seg ved vanninntakets sperregitter.

I tiden fremover vil utvilsomt mindre avfall ende opp i elven fra landsbysamfunnene langs elvebredden og fra distriktssenteret Osmancik noen få kilometer oppstrøms Kargi.

Statkraft har også vurdert hvordan det enkle og effektive initiativet kan gjentas for å takle liknende avfallsutfordringer andre steder i verden.

Bahadir Sezegen overrekker en Statkraft-PC til Mahmut Karakaş, overlærer ved Gemici barneskole i Osmancik.
Bahadir Sezegen (til høyre), som koordinerer miljømessige og sosiale spørsmål for Statkraft i Tyrkia, overrekker brukte og resirkulerte Statkraft-PCer til Mahmut Karakaş, leder for Gemici barneskole i byen Osmancik. For hvert tonn med papir- og plastavfall som barna samlet inn til gjenvinning, fikk skolen en datamaskin i premie. (Foto: Sener Demir)

"Jeg er stolt over å være en del av dette!"

– Dette viser godt hvordan vi jobber i Tyrkia, sier Bahadir Sezegen, som koordinerer miljømessige og sosiale spørsmål for Statkraft i Tyrkia og var initiativtaker til kampanjen.

– Med bakgrunn i hvilke generelle utfordringer vi står overfor i Tyrkia når det gjelder avfallshåndtering og gjenvinning, er jeg svært imponert over innsatsen og engasjementet til skolebarna og skoleadministrasjonen, legger han til.

– Pilotprosjektet ga ikke et rent vannreservoar over natten, men vi har fått på plass et ukomplisert system for avfallshåndtering som til syvende og sist bidrar til å lære opp og bevisstgjøre folk, bedrer det lokale miljøet og hjelper Statkraft til å nå målet om redusert flyt av avfall inn i magasinet. Jeg er stolt av å være en del av dette!

Barnetegninger
I klasserommene har elevene hengt opp flotte tegninger om å levere papir og plast til gjenvinning og passe på at søppel ikke blir kastet i naturen eller ut i elven. (Foto: Bahadir Sezegen)
"Dette viser godt hvordan vi jobber i Tyrkia."
Bahadir Sezegen
Koordinator av miljømessige og sosiale spørsmål for Statkraft Tyrkia
 • Klasserom med elever og lærer
  Sted: Osmancik, Tyrkia
  Foto: Bahadir Sezegen

  Innsamling og gjenvinning av avfall står på timeplanen for skolebarna i Osmancik.

 • klasserom med elever og læreracher
  Sted: Osmancik, Tyrkia
  Foto: Bahadir Sezegen

  Innsamling og gjenvinning av avfall står på timeplanen for skolebarna i Osmancik.

 • Barnetegning
  Sted: Osmancik, Tyrkia
  Foto: Bahadir Sezegen

  Barna har lagd tegninger om å levere papir og plast til gjenvinning.

 • Sted: Osmancik, Tyrkia
  Foto: Bahadir Sezegen

  Barna har lagd tegninger om å levere papir og plast til gjenvinning.

 • Skolefasade med plakat
  Sted: Osmancik, Tyrkia
  Foto: Bahadir Sezegen

  Kampanjeposter på skolens fasade.

 • Sted: Osmancik, Tyrkia
  Foto: Bahadir Sezegen

  Som ledd i arbeidet med å få til en langsiktig løsning på avfallsutfordringene i vannreservoaret til Kargi kraftverk, ble to skoler i Osmancik plukket ut til et miljøprogram for å øke bevisstheten i samfunnet rundt gjenvinning av avfall.

Kargi-dammen
Sted: Corum-provinsen, Tyrkia
Foto: Statkraft

Se også: Sikkerhet på timeplanen i Tyrkia

Hvordan kan drukningsulykker forhindres i åpne kraftreservoarer? Et godt tiltak er rett og slett å snakke med den største risikogruppen – barna.

Les mer