Henrik N. Sætness ny konserndirektør for konsernstaber fra 1. oktober

28 sep., 2020

Henrik N. Sætness er utnevnt som ny konserndirektør for konsernstaber i Statkraft. Sætness, som kommer fra stillingen som direktør for strategi og analyse, starter i sin nye rolle og som medlem av konsernledelsen i Statkraft fra 1. oktober.

Sætness (48) begynte i Statkraft i 2009 og har ledet strategi- og analyseavdelingen siden 2017. Han har også frontet Statkrafts årlige Lavutslippsscenario de siste fem årene. Før han kom til Statkraft hadde Sætness ulike lederoppgaver i Norsk Hydros energidivisjon og i programvareselskapet Navita Systems.

- Jeg gratulerer Henrik med hans nye rolle og ser frem til å ønske han velkommen inn i konsernledelsen. Hans analytiske og strategiske legning vil være et viktig bidrag til videreutviklingen av Statkraft, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Henrik Sætness