Oppgraderer Straumsmo og Innset kraftverk for om lag 300 mill. kroner

11 des., 2020

Statkraft er godt i gang med arbeidet med å rehabilitere de to kraftverkene Straumsmo og Innset i Barduelva i Troms, som ble bygget på begynnelsen av 1960-tallet.

Rehabiliteringen omfatter utskiftning av kontroll- og apparatanlegg i begge kraftverkene og har en kostnadsramme på 300 millioner kroner. Kraftverkene har en samlet installert effekt på 220 MW og produserer 1,1 TWh i året. Det tilsvarer forbruket til om lag 45 000 husstander.

Kraftverkene får vann fra Altevann, men produksjonen vil ikke bli nevneverdig påvirket av arbeidet. Prosjektet er beregnet til å ha en varighet på 3 til 4 år.

- Gjennom disse rehabiliteringene sørger vi for å ivareta effektiviteten, stabiliteten og påliteligheten i våre automasjons- og elektriske systemer ettersom begge disse kraftverkene opererer ubemannet. Straumsmo og Innset kraftverk vil etter denne oppgraderingen sørge for fortsatt fornybar kraftproduksjon i mange tiår fremover, sier regiondirektør Dag Smedbold.

Covid-19 tilpasninger
På entreprenørsiden er det ABB som har den største kontrakten i prosjektet. Samtidig benytter Statkraft lokale entreprenører i anleggsarbeidet. Prosjektet har i samarbeid med lokale entreprenører gjort tilpasninger i forhold til situasjonen rundt Covid-19 og har gode planer for å kunne gjennomføre dette på en trygg og sikker måte.

- Pandemien påvirker hvordan vi jobber og planlegger slike prosjekter. Vi følger nasjonale og regionale smittevernregler nøye, samtidig som vi bruker den erfaring vi har opparbeidet oss det siste halvåret med å stoppe smittetilgang. Et av tiltakene vi har god erfaring med er å benytte oss av lokale entreprenører og leverandører for å unngå smitteimport fra andre områder, sier Dag Smedbold.

Nytt koblingsanlegg planlegges
Straumsmo koblingsanlegg eies i dag av Statnett og Statkraft. Store deler av koblingsanlegget er fra 1966 og må skiftes ut for å opprettholde trygg strømforsyning. Statnett og Statkraft har gått sammen om planlegging av nytt anlegg. Søknad om konsesjon er sent og søknaden forventes behandlet i løpet av første kvartal 2021.

Arbeid med det nye apparatanlegget på Innset. Foto: Statkraft

 

For mer informasjon, kontakt:

Regiondirektør Dag Smedbold
E-post: dag.smedbold@statkraft.com
Tlf.: +47 95920223