Ladevirksomheten vokser i Tyskland

08 Sep, 2020

Statkrafts tyske elbilladeselskap E-WALD GmbH har inngått en avtale om å modernisere og utvide antall hurtigladere på servicestasjonene til selskapet Tank & Rast langs tyske motorveier. I løpet av de neste to årene skal E-WALD utstyre 52 servicestasjoner med moderne hurtigladere.


Salget av elbiler i Tyskland er ventet å øke kraftig de nærmeste årene. Det innebærer at infrastrukturen for lading må øke tilsvarende. I dag finnes det cirka 35 000 offentlig tilgjengelige ladepunkter i landet. Tyske myndigheters plan er å øke dette til mer enn 50 000 de nærmeste årene og til 1 million ladepunkter innen 2030.

Samarbeidet mellom E-WALD og Tank & Rast vil bidra betydelig til et sammenhengende ladenettverk langs tyske motorveier fra nord til syd og fra øst til vest.

-Vi er svært fornøyd med at E-WALD går inn i dette langsiktige samarbeidet med Tank & Rast og støtter E-WALDs ambisiøse vekstambisjoner i det tyske markedet for elbillading. Statkraft har mange års erfaring med slik lading i Norge, som er det markedet i verden med høyest elbilandel, sier Bjørn Holsen, direktør for Nye forretningsområder i Statkraft.

Ambisiøse mål

Statkraft tar mål av seg til å bli en ledende aktør på elbillading i Europa. Gjennom eierskapet i norske Grønn Kontakt har selskapet opparbeidet seg omfattende erfaring, som selskapet nå også ønsker å dra nytte av i Tyskland.

I 2018 kjøpte Statkraft 61 prosent av det München-baserte selskapet eeMobility. Selskapet tilbyr ladeløsninger for firmabiler. I 2019 kjøpte Statkraft selskapet E-WALD, også med base i Bayern. E-WALD drifter mer enn 1000 offentlige ladestasjoner over hele Tyskland og tilbyr en bildelingstjeneste for elbiler.