Statkraft skal bygge og selge to vindparker i Irland

21 des., 2020

Statkraft har besluttet å bygge vindparkene Cloghan og Taghart i Irland. I tillegg har selskapet avtalt å selge de to vindparkene til investeringsfondet Greencoat Renewables PLC så snart de er ferdigstilt. Statkraft vil forvalte kraften og levere eieroppfølgingstjenester i driftsfasen, i tråd med Statkraft’s strategi om å bygge, selge og drifte kraftverk, samt å drive krafthandel.

Byggingen av vindparkene Cloghan (37,8 MW) i Offaly og Taghart (25,2 MW) i Cavan i Irland tar til i første halvdel av 2021. Statkraft vil være ansvarlig for utbyggingen. Eierskapet til anleggene overføres til Greencoat Renewables PLC ved idriftsettelse i 2022, og Statkraft vil levere eieroppfølgings- og kraftsalgstjenester i driftsfasen. Avtalen har en verdi på 123 millioner euro.

- Statkraft spiller en ledende rolle i omleggingen til lavutslippssamfunnet, og jeg er veldig glad for at dette partnerskapet med Greencoat Renewables bidrar til at Irland kan nå sine ambisiøse mål om å redusere klimautslippene, sier Statkrafts landsjef i Irland, Kevin O’Donovan.

Irske myndigheter tildelte begge vindkraftprosjektene 15-årige fastpriskontrakter (CfD-kontrakter) i sommer. Statkraft vant kontraktene i den første auksjonen myndigheten avholdt innenfor støtteordningen Renewable Electricity Support Scheme (RESS). Ordningen skal stimulere vekst innen fornybar energi i Irland.

- Det er en viktig milepæl for oss at vi nå sikrer oss de første prosjektene innenfor RESS-ordningen. Ordningen vil sikre vekst i det irske markedet for fornybar energi fremover. Vi forventer at denne forretningsmodellen, avtalefestet kraftpris og kjøp av ferdige anlegg til forhåndsavtalt pris vil bli stadig vanligere i Irland og Europa for øvrig. Greencoat Renewables er godt posisjonert for å ta del i denne veksten, og vi ser frem til å samarbeide med Statkraft om å legge disse to vindparkene til porteføljen vår om snaut to år, sier Paul O’Donnell, partner i investeringsfondet Greencoat.

Statkraft i Irland utvikler, eier og drifter produksjonsanlegg for fornybar kraft og er også involvert i krafthandel. Globalt har selskapet ambisjoner om å bli en ledende utvikler av vind- og solkraft, med mål om å bygge ut 6 GW vindkraft og 2 GW solkraft innen 2025. I Irland har Statkraft en stor portefølje av prosjekter og landet er et av de viktigste vekstmarkedene for Statkraft i Europa.

- Irland har rikelig med fornybare energiressurser og vi forventer at Irland blir et ledende vekstmarked for vindkraft og solenergi, legger Kevin O’Donovan til.