Statkraft tildelt vindkraftkontrakter på 375,6 MW i Brasil

22 okt., 2019

Statkraft Energias Renovaeis SA (SKER) er tildelt kontrakter som sikrer el-nettet tilgang til 375,6 MW ny vindkraftkapasitet i Brasil, til faste snittpriser på 96-100 brasilianske realer pr. MWh i 20 år fra oppstart 1. januar 2025.

Kraftkjøpsavtalene (PPA) som er inngått med brasilianske distribusjonsselskaper, dekker rundt 40 prosent av en forventet total årsproduksjon på 766 GWh vindkraft. Den resterende 60 prosent av produksjonen vil bli solgt i det frie markedet, basert på spotpriser eller bedriftsavtaler.

Vindkraftprosjektene som var lagt inn i auksjonen, var Ventos de Santa Eugenia som SKER nylig kjøpte i markedet, og Serra de Mangabeira som er utviklet av SKER selv som en utvidelse av den eksisterende vindmølleparken Bahia. Total kapasitet i vindkraftprosjektene er 498 MW, og de resterende 120 MW vil inngå i kommende auksjoner eller bli underlagt frie markedskontrakter. Statkrafts ambisjon er å konstruere for den totale kapasiteten på 498 MW.

– Dette er et stort fremskritt og en milepæl på veien til å oppfylle vår ambisjon om å utvikle 6000 MW vindkraft globalt innen 2025, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

I tiden fremover vil prosjektene videreutvikles av SKER, der det brasilianske pensjonsfondet FUNCEF er minoritetsaksjonær med en eierandel på 18,7 prosent. Forhandlinger med leverandører starter umiddelbart, og målet er å ha den nye vindkraftkapasiteten på nett innen utgangen av 2024.

Statkraft deltok for første gang i en slik auksjon i Brasil og vant kontrakter som tilsvarer 48,3 prosent av den totale vindkraftkapasiteten som var lagt ut i auksjonen.

Kontakt oss for mer informasjon

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressekontakt