Statkraft inn i vindkraftprosjekter i Chile

16 sep., 2019

Statkraft har nylig gått inn i tre vindkraftprosjekter i Chile med en planlagt installert kapasitet på i alt 110 MW. Oppkjøpet gir Statkraft mulighet til å utnytte det store vindkraftpotensialet i området og utvide selskapets fornybare energiportefølje i Chile.

De tre prosjektene er Cardonal (30 MW), Manantiales (28 MW) og Cerrillos (52 MW), alle lokalisert i Litueche kommune i O'Higgins-regionen.

Hvert prosjekt har godkjente miljøkvalifiseringer (Environmental Qualification Resolutions, RCA). Statkraft vil nå utvikle prosjektene med sikte på investeringsbeslutninger og mulig ferdigstilling i 2022. De totale investeringskostnadene for de tre prosjektene er anslått til 180 millioner dollar.

Til sammen vil de tre prosjektene ha en gjennomsnittlig årsproduksjon på omtrent 300 GWh, tilsvarende kraftforbruket til mer enn 100.000 husstander.

I Chile har Statkraft for øvrig et joint venture med Pacific Hydro om eierskap og drift av vannkraftverkene La Higuera (155 MW) og La Confluencia (163 MW). Statkraft eier og drifter også vannkraftanlegget Rucatayo (55 MW) i Pilmaiquen-elven. Nylig startet Statkraft byggingen av vannkraftverket Los Lagos (52 MW) ved samme elv.

Kontakt oss for mer informasjon

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressekontakt