Statkraft kjøper vindkraftutvikler i Storbritannia

21 aug., 2019

Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd. Oppkjøpet er i tråd med Statkrafts ambisjoner om å realisere 600 MW vind- og solkraft i Storbritannia.

Airvolution har jobbet utelukkende på vegne av Statkraft siden oktober 2017, med å identifisere og løfte frem prosjektmuligheter i Skottland. Med denne avtalen blir Airvolution-teamet en integrert del av Statkrafts voksende virksomhet i Storbritannia. Statkraft beholder Airvolutions kontor i Glasgow, som vil doble i størrelse når en rekke nyansatte starter i september.

«Vi er veldig imponert over det Airvolution har oppnådd i løpet av relativt kort tid, gjennom vårt samarbeid om prosjektutvikling innen vindkraft i Skottland. At teamet nå blir en del av Statkraft er et naturlig neste skritt i dette samarbeidet, som vil styrke vår evne til å levere på de ambisiøse målene vi har satt oss for vår virksomhet i Storbritannia», sier David Flood, daglig leder for Statkraft UK.

Statkrafts oppkjøp av Airvolution styrker selskapets posisjon i Storbritannia ytterligere, etter oppkjøpet av Element Power i Storbritannia og Irland ved utgangen av 2018.

For mer informasjon, se statkraft.co.uk