Statkraft med kjøp av solenergiprosjekter på 320 MW i Irland

25 okt., 2019

Statkraft Irland har fullført kjøpet av ni irske solenergiprosjekter med en samlet effekt på 320 MW.

Adm. direktør for Statkraft Irland, Kevin O'Donovan (til venstre), og Simon Coveney, Irlands "Tánaiste" og utenriks- og handelsminister.

Med dette tillegget til selskapets eksisterende portefølje på 1,25 GW landbasert vindkraft og 500 MW havbasert vindkraft i Irland er Statkraft svært godt posisjonert til å gi landet positiv bistand til å innfri målet som ble satt i regjeringens klimahandlingsplan i juni.

De aktuelle solenergiprosjektene er allerede kommet langt i utvikling, og flere av dem vil delta i de kommende auksjonene for fornybar energi under landet støtteordning Renewable Electricity Support Scheme (RESS). Prosjektene er kjøpt fra solkraftutviklingsselskapet JBM Solar Limited.

Statkraft har også gjentatt sin ambisjon om et kapitalforbruk på 1,5 milliarder euro i den irske sektoren for fornybar energi.

– Vi tror at Irland vil trenge bidrag fra alle former for fornybar energi for å nå det bindende 2030-målet om en andel på 70 prosent grønn energi. Overtakelsen av solenergiprosjekter på 320 MW utvider vår egen energiportefølje og inngår i våre vekstplaner, sier Kevin O’Donovan, administrerende direktør for Statkraft Irland.

– Hver MW i denne utviklingen vil være nødvendig hvis vi skal lykkes med å takle klimaendringene. Arbeid som så langt er utført, har sikret at det irske strømnettet til enhver tid er velfungerende med en andel på 65 prosent fornybar energi, noe som viser at vi ikke er så langt unna å ha et nett som kan kjøres nesten utelukkende med fornybar energi, legger han til.

Statkrafts ambisjon er å bli en stor global aktør innenfor vind- og solkraft, med sikte på å utvikle 2000 MW solenergi og 6000 MW vindkraftkapasitet innen 2025.

Kontakt oss for mer informasjon

Torbjørn Steen
Vice President External Communications