Ulovlig okkupasjon av Statkraft-kontoret i Osorno i Chile

24 okt., 2018

Om formiddagen tirsdag 23. oktober ble Statkrafts kontor i Osorno ulovlig okkupert av en gruppe på 27 personer. Statkraft-medarbeiderne som var på jobb ble tvunget til å forlate bygningen. Ingen kom til skade, og okkupantene ble fjernet av politiet senere på dagen.

Etter at aksjonsgruppen tok kontroll over kontoret, annonserte den at hensikten deres var å ivareta rettighetene til Mapuchene, den største urfolksgruppen i Chile. Gruppen stilte også flere krav til myndigheten og til Statkraft, som har et kraftverk og to vannkraftprosjekter knyttet til Pilmaiquen-vassdraget.

Nasjonale og lokale chilenske myndigheters anbefaling var at politiet burde aksjonere raskt for å fjerne okkupantene. De fryktet at situasjonen ville eskalere dersom man ventet med å gripe inn. Politiaksjonen ble gjennomført senere samme kveld, og 27 personer ble anholdt og satt i varetekt. Etter 12 timer ble alle unntatt én løslatt i dag.

Statkrafts prosjekter i Chile

Statkraft har vannkraftverket Rucatayo i drift i området, men dette var ikke berørt av aksjonen. Statkraft eier rettighetene til to vannkraftprosjekter i samme vassdrag. Aksjonsgruppen er kritiske til et av de planlagte vannkraftverkene som er planlagt i vassdraget, særlig fordi man har fryktet at prosjektet vil berøre Kintuante, et viktig rituelt sted for Mapuchene.

Fra Statkrafts side har man siden overtagelsen av prosjektet i 2015 lagt stor vekt på dialog med lokalsamfunnet. Etter omfattende dialog har Statkraft med bakgrunn i innspill og synspunkter omarbeidet designet slik at Osorno-prosjektet ikke direkte vil påvirke det rituelle stedet. Videre har Statkraft formidlet at selskapet planlegger å overdra grunnrettighetene til Kintuante til lokalsamfunnet. Dette har blitt godt mottatt lokalt.

I etterkant av situasjonen i går vil Statkraft med kontakte lokale interessenter og redegjøre for hendelsen, oppfølgingen og den videre dialogen om planene for prosjektutviklingen. Statkraft har også besluttet å anmelde aksjonistene som tok kontoret ulovlig i besittelse og kreve erstatning for skadene om ble påført kontoret.