Tussa Kraft overtar Statkrafts eierandel i Istad

21 jun., 2018

Tussa Kraft AS overtar Statkrafts 49 prosent eierandel i energiselskapet Istad AS i Møre og Romsdal. Statkraft overtok eierandelen i forbindelse med kjøpet av Trondheim Energiverk i 2002. De resterende eierandelene i Istad eies av Moldekraft AS (17 %) og Molde kommune (34 %).

-Prisen er konfidensiell, men kjøper og selger har blitt enige om en akseptabel pris for begge parter, sier konserndirektør i Statkraft, Steinar Bysveen.

Aksjeoverdragelsen kan først gjennomføres etter nødvendige godkjennelser fra myndigheter og aktuelle styrer.

For mer informasjon:
Kristin Steenfeldt-Foss, direktør Industrielt eierskap i Statkraft. Telefon: 97527559 Email: Kristin.Steenfeldt-Foss@statkraft.com