Statkrafts Lavutslippsscenario 2018

14 aug., 2018

For tredje året på rad presenterer Statkraft sitt globale lavutslippsscenario. Scenariet ser nærmere på de viktigste trendene innen energiteknologier og energimarkedene fram mot 2040. Scenariet viser en optimistisk, men realistisk utvikling, hvor teknologier og markeder sammen fører til betydelige fall i globale klimagassutslipp.

Verdens energisystemer er i hurtig og fundamental endring. Innfasingen av sol- og vindkraft skjer raskt og er allerede de billigste kraftløsningene i mange land. Samtidig konkurrerer flere teknologier om å levere nødvendig fleksibilitet til det nye kraftsystemet. Dette er gjennomgående endringer som påvirker alle aktører i energimarkedene.


Kontakt oss for mer informasjon

Man som smiler
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt