5 millioner euro til misligholdsfond

14 sep., 2018

Statkraft dekker opp tap i Nasdaq’s misligholdsfond med 5 millioner euro.

12. september 2018 kunngjorde Nasdaq Commodities at posisjonene til et clearingmedlem på kraftbørsen var blitt lukket og tvangssolgt. Samtidig ble det kjent at midler fra børsaktørenes misligholdsfond (default fund) var blitt benyttet til å dekke tapet. Som clearingmedlem på Nasdaq Commodities, bidrar Statkraft til misligholdsfondet i tråd med gjeldende reguleringer og clearinghusets eget regelverk.

13. september ba Nasdaq børsaktørene om å dekke opp tapet i misligholdsfondet. Statkrafts andel av dette er EUR 5 millioner.

Kontakt oss for mer informasjon

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressekontakt