Endringer i Statkrafts ledelse

04 feb., 2016

Irene Egset trer inn i konsernledelsen i Statkraft med ansvar for konsernstaber. Hun overtar etter Steinar Bysveen, som blir ny konserndirektør for Vindkraft, teknologier og strategi.

 

Nåværende leder for forretningsområdet Vindkraft og teknologier, Jon Brandsar, går ut av konsernledelsen, men fortsetter som rådgiver for konsernsjefen.

– Jon Brandsar har sittet i toppledelsen i Statkraft siden 2003, og har spilt en helt sentral rolle i utviklingen av konsernet. Hans erfaring og kompetanse vil være meget nyttig i tiden som kommer, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Konsernledelsen i Statkraft får nå denne sammensetningen:

Konsernsjef (CEO), Christian Rynning-Tønnesen
Finansdirektør (CFO), Hallvard Granheim
Konserndirektør for Konsernstaber, Irene Egset
Konserndirektør for Kraftproduksjon, Hilde Bakken
Konserndirektør for Vindkraft, teknologier og strategi, Steinar Bysveen
Konserndirektør for Markedsoperasjoner og IT, Jürgen Tzschoppe
Konserndirektør for Internasjonal vannkraft, Asbjørn Grundt

Irene Egset kommer fra stillingen som direktør for finansiell rapportering og har tidligere vært finansdirektør i forretningsområdet Vindkraft og teknologier. Hun kom til Statkraft i 2008 fra elektrobransjen og har tidligere jobbet blant annet som seniorrådgiver i Statoil.

– Jeg er svært fornøyd med utnevnelsene. Irene Egset har lang fartstid fra ulike lederstillinger innen finans og økonomi. Som konserndirektør for stabene skal hun lede nøkkelfunksjoner i en tid med store utfordringer og muligheter for selskapet. Steinar Bysveen har hatt en viktig rolle i konsernledelsen gjennom mange år og overtar nå oppgaven med å lede et av de sentrale forretningsområdene, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Endringene gjelder fra 4. februar 2016.