428 tonn trafo-transport over fjellet

07 okt., 2016

Den nye transformatoren til Lio kraftverk ble denne uken fraktet fra fjordene på Vestlandet til Dalen i Telemark. Den 428 tonn tunge transporten var et mektig skue.

Transformatoren, som ble bygget i Slovenia, kom med båt til Fjæra i Åkrafjorden, og første etappe gikk fra Fjæra til Røldal. Neste dag ble trafoen kjørt videre til Smørklepp i Telemark, før den siste etappen gikk helt ned til Lio kraftverk på Dalen.

Samlet var transporten 85 meter med tre trekkvogner. Selve transformatoren veier 180 tonn.

Det hele gikk rolig for seg; trafoen ble fraktet over fjellet med en snittfart på 20 km/t. På de bratteste partiene opp fra Røldal gikk transporten i kun 7 km/t – til tross for tre trekkbiler og omtrent 2000 hestekrefter.

For sikkerhets skyld fikk transporten likevel to følgebiler fra politiet og én fra Statens vegvesen.

Lio kraftverk i Tokke kommune i Telemark ble bygget i 1969 og er nå under rehabilitering. Etter oppgraderingen øker installert effekt med 3 MW til 43 MW.

Årsproduksjonen kan økes med inntil 18 GWh til totalt 243 GWh. Trafoen kommer i drift i februar 2017, og hele prosjektet planlegges å være ferdig i 2017.