Vestas foretrukket leverandør for Fosen/Snillfjord

19 jan., 2015

Det er inngått en intensjonsavtale med den danske Vestas Wind Systems om leveranser av turbiner til vindparkene som planlegges på Fosen, Hitra og i Snillfjord.

Avtalen er en viktig milepæl i arbeidet fram mot investeringsbeslutningene som er ventet i juni.

Det er inngått en intensjonsavtale med den danske Vestas Wind Systems om leveranser av turbiner til vindparkene som planlegges på Fosen, Hitra og i Snillfjord. Avtalen er en viktig milepæl i arbeidet fram mot investeringsbeslutningene som er ventet i juni.

Utviklingen av prosjektene på Fosen og i Snillfjord/Hitra fram mot investeringsbeslutning sommeren 2015 går som planlagt.

Det er Statkraft som i egenskap av å være operatør gjennomfører prosessen for valg av vindturbiner på vegne av Fosen Vind AS og SAE Vind AS. Fosen Vinds prosjekter utgjør totalt ca. 600 MW, mens SAE Vinds prosjekter i Snillfjord og på Hitra utgjør ca. 400 MW. Prosessen for turbinvalg har pågått siden i fjor sommer. Valget av turbintype for de enkelte vindparkene blir besluttet på et senere stadium av detaljprosjekteringen.

Gjennomføring av avtalene forutsetter at det fattes endelige investeringsbeslutninger til sommeren.