Utsetter planene om fornying av Smøla vindpark

08 mai, 2015

Statkraft har etter grundige analyser besluttet å utsette planene om fornying av Smøla vindpark til anleggets konsesjonstid utløper i 2025. Planene om å fornye vindparken innenfor el-sertifikatordningen som utløper i 2020, skrinlegges.

Statkraft har siden høsten 2013 vurdert fornying av Smøla vindpark innenfor el-sertifikatordningen som utløper i 2020.

Høsten 2014 presenterte Statkraft de mulige planene for Smøla kommune og grunneierne i vindparken. I tillegg ble det arrangert et åpent folkemøte. Statkraft formidlet i disse møtene at en konsesjonssøknad for en mulig fornying av vindparken innen 2020 kunne bli sendt til NVE i løpet av våren 2015 – dersom analysene viste bedre lønnsomhet ved å fornye i de nærmeste årene fremfor å vente til anleggets tekniske levetid utløper rundt 2025.

De grundige tekniske og miljømessige vurderingene som er gjort, viser at en fremtidig fornying vil være et godt prosjekt. De økonomiske beregningene viser derimot at det ikke er lønnsomt å fornye Smøla vindpark før konsesjonen og anleggets tekniske levetid utløper.

Planene om å fornye vindparken innenfor el-sertifikatordningen skrinlegges dermed, og en søknad til NVE om forlengelse av konsesjonen vil derfor utsettes til nærmere 2025.