Ingen nye investeringer i havvindkraft

16 des., 2015

Statkraft har tilpasset sine investeringsplaner til de nye finansielle rammene med et redusert utbytte på fem milliarder over de neste tre årene. Den største endringen er at Statkraft ikke kommer til å investere i nye prosjekter innen havvindkraft. Enkelte internasjonale vannkraftprosjekter kan også bli utsatt.

- Offhore vindkraft er kapitalkrevende. De reduserte finansielle rammene fra eier medfører at det ikke er mulig for Statkraft å investere i nye prosjekter innen havvind, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Helt konkret betyr dette at Statkraft vil fortsette delta i å utvikle Triton Knoll-prosjektet, men ikke investere ytterligere i det. Utviklingen av Dogger Bank-prosjektene vil også fortsette, men Statkraft kan heller ikke investere i disse prosjektene.

Dudgeonprosjektet er ikke berørt av beslutningen og vil fortsette som planlagt. Statkraft vil oppfylle alle sine forpliktelser og finansiere vår 30 prosents andel.

Sheringham Shoal er heller ikke berørt av beslutningen. Statkrafts fremtidige eierstrategi her vil avgjøres senere.

- Innen internasjonal vannkraft finnes det muligheter for å utvikle lønnsomme prosjekter på lang sikt, men noen nye prosjekter kan bli utsatt. Fremover skal vi fortsette å forbedre effektivitet og lønnsomhet i eksisterende kraftverk, sier Rynning-Tønnesen.

Innenfor europeisk fleksibel kraftproduksjon, markedsoperasjoner og fjernvarme blir det ingen større endringer.

- Vi står foran en utfordrende periode, men våre ambisjoner står fremdeles sterkt, både i Norge og internasjonalt. Vi må forbedre effektiviteten vår og lønnsomheten i våre markeder, og ved å gjøre det er jeg overbevist om at Statkraft vil beholde sin solide posisjon innen fornybar energi, sier Rynning-Tønnesen.