Kjøpet av Desenvix-aksjer gjennomført

13 jul., 2015

(Oslo/Florianopolis, 13 Juli 2015) Statkraft har idag gjennomført det planlagte oppkjøpet av Jackson Groups aksjer i Desenvix, som eier, drifter og vedlikeholder vannkraftverk og vindparker i Brasil.

Gjennom denne transaksjonen blir Statkraft majoritetseier i selskapet med en eierandel på 81,31 prosent. FUNCEF, pensjonsfondet tilhørende den brasilianske banken Caixa, beholder sine 18,69 prosent eierandel. Det nye selskapet skal hete Statkraft Energias Renováveis SA. Statkraft  hovedkontor i Brasil forblir i Florianópolis, i delstaten Santa Catarina.

Etter oppkjøpet består Statkrafts portefølje av eierandeler i ti vannkraftverk, to vindparker og en portefølje av små-skala vannkraftprosjekter. Selskapet vil også fortsatt drive det heleide datterselskapet Enex, som drifter og vedlikeholder mer enn 90 kraftverk i Brasil.

Da konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen kunngjorde kjøpsavtalen i februar la han vekt på at Statkraft helt siden kjøpet av Desenvix-aksjer i 2012 har forsøkt å øke sin eierandel i selskapet. Kombinasjonen av Desenvix’ erfaring fra det brasilianske markedet og Statkraft’s kjernekompetanse innen kraftproduksjon og markedsoperasjoner vil utgjøre en kraftfull plattform for videre vekst i Brasil.