Tre klimagrep som vil styrke Norge

27 mar., 2014

- Gjennom tre store grep vil Norge nå vedtatte klimamål og samtidig styrke norsk konkurranseevne, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Rynning-Tønnesen var en av talerne på den norske regjeringens dialogkonferanse om klimapolitikk torsdag 13. mars.

- Vi må redusere karbonutslippene, internasjonalt, og i Norge. Vi må sikre en eksportrettet fornybarnæring. Og vi må videreutvikle kraftintensiv industri, basert på fornybar kraft, sa Statkrafts konsernsjef på konferansen.

På konferansen sa han at reduksjon av klimagasser i Norge må skje gjennom energieffektivisering, spesielt i byggsektoren og i industrien, og gjennom å erstatte bruken av fossil energi med fornybar energi. Rynning-Tønnesen pekte på at den nye kraften som kommer gjennom elsertifikatordningen vil gi Norge verdens beste utgangspunkt for å redusere karbonutslipp.

- Den nye kraften kan brukes til å erstatte fossil energi ved elektrifisering i transportsektoren, i varmesektoren og på norsk sokkel.

Fornybar eksport

Det andre punktet Rynning-Tønnesen trakk frem som viktig for grønn konkurransekraft, var å utvikle en eksportrettet fornybarnæring. Norge har nesten halvparten av magasinkapasiteten for vannkraft i Europa og kunnskap om vannkraft opparbeidet gjennom hundre år. Statkrafts internasjonale satsing har vist seg å være vellykket.

- De siste 20 årene har Statkraft hatt 10 prosent årlig avkastning etter skatt på våre internasjonale investeringer i Europa, Asia og i Sør-Amerika. Dette er en god avkastning sammenlignet med de fleste andre alternativer, fortalte Rynning-Tønnesen og minnet på at norske selskaper som satser internasjonalt, også bringer hjem verdifull kunnskap og innovasjon.

- Når vi er gode ute, lykkes vi også hjemme.

Klimavennlig industri

Et tredje grep Rynning-Tønnesen trakk frem, var at den kraftintensive industrien i Norge er klimavennlig fordi den bygger på fornybar kraft. Norsk industri har verdensledende teknologimiljøer, svært kompetente fagarbeidere, og blant de rimeligste kraftprisene i verden. Dette er et globalt konkurransefortrinn vi må bygge videre på, ifølge Statkraft-sjefen.

- Statkraft er hovedleverandør av elektrisitet til norsk kraftintensiv industri. Vi står for nesten to tredjedeler av leveransene. For oss er det viktig at industrien velger å bli i Norge, sa Rynning-Tønnesen.

Han minnet om at verden vil trenge store mengder fornybar energi skal vi holde oss under to grader oppvarming.

- Dette handler om mer enn god klimapolitikk. Det handler også om energipolitikk, utviklingspolitikk og næringspolitikk. Når vi tar klimapolitiske grep her hjemme, og tar del i den grønne veksten internasjonalt, vil vi samtidig styrke konkurranseevnen til norsk næringsliv.