Statkraft selger andel i Sheringham Shoal

27 nov., 2014

UK Green Investment Bank (GIB) har i dag offentliggjort at de kjøper 20 prosent av aksjene i Scira Offshore Energy Limited (Scira) av Statoil og Statkraft. Scira er selskapet som eier havvindparken Sheringham Shoal i Storbritannia.

GIB betaler 240 millioner pund for aksjeposten.

Statkraft og Statoil eier fortsatt 40 prosent hver av selskapet, og Statkraft fortsetter som operatør av havvindparken.

Sheringham Shoal produserer i gjennomsnitt 1,1 TWh fornybar energi hvert år. Vindparken på 317 MW ligger uten kysten av Norfolk i England, og har vært i drift siden 2012.

Statoil var operatør i utbyggingsfasen, mens Statkraft er operatør i driftsfasen.

- Statkraft er svært tilfreds med å få UK Green Investment Bank som ny partner i havvindparken Sheringham Shoal. Som Europas største produsent av fornybar kraft og en langsiktig investor i Storbritannia har vi store vekstambisjoner i den britiske havvindsektoren.  Denne avtalen muliggjør videre vekst gjennom nye prosjekter, samtidig som vi beholder vår industrielle rolle som operatør av havvindparken, sier Olav Hetland, direktør for offshore vindkraft i Statkraft.

 

For mer informasjon:

Nettsteder:
Scira