Konsesjon til strømkabler til Tyskland og Storbritannia

13 okt., 2014

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett konsesjon til to nye utenlandsforbindelser for kraft, en til Tyskland og en til Storbritannia. Til sammen vil dette øke Norges kapasitet for kraftutveksling med utlandet med nesten 50 prosent.

Statnett planlegger at kabelen til Tyskland skal settes i drift i 2018, mens kabelen til Storbritannia etter planen vil være ferdig i 2020.

- Statkraft er glad for at Statnett har fått konsesjon for å bygge to nye kabelforbindelser mellom Norge og henholdsvis Tyskland og Storbritannia, sier kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland. Forbindelsene vil bidra til mer fornybar kraftutveksling, reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet. I tillegg vil det bidra til betydelig verdiskaping.

Se hele meldingen fra Olje- og energidepartementet:

Pressemelding