Dødsulykke i Albania

30 apr., 2014

Tirsdag 29. april, cirka klokken 17.20 inntraff en arbeidsulykke i forbindelse med Devoll-prosjektet i Albania. Ulykken skjedde da tre spesialarbeidere ble truffet av et steinras under arbeid med å sikre fjellsiden langs veien opp mot anleggsområdet for Moglice kraftverk i Devoll-dalen, syd i Albania. Alle de tre arbeiderne er bekreftet omkommet.

De tre omkomne var ansatt i et fjellsikringsselskap som utførte fjellrensk på oppdrag for en av Statkrafts veikontraktører. Arbeidet utføres for å bedre sikkerheten på den offentlige veien i Devoll-dalen, som en del av Statkrafts arbeid med å bygge Moglice vannkraftverk. Veien var forsvarlig stengt for ferdsel da ulykken skjedde.

De omkomne er to albanske, samt en italiensk mann.

- Statkraft er dypt berørt av denne dødsulykken i Albania og våre tanker går til ofrenes familier og pårørende, sier konserndirektør for Internasjonal vannkraft, Øistein Andresen.

Statkraft vil umiddelbart iverksette granskning. Arbeidet vil skje i samarbeid med lokalt politi og myndigheter.

Representanter for Statkraft-ledelsen reiser til Albania og ulykkesstedet så fort som mulig.