Chasing new ideas

01 aug., 2014

Må vi velge mellom økonomisk vekst og reduksjon av klimarisiko? Spørsmålet utforskes i en ny artikkelsamling som Statkraft har publisert.

I november 2013 arrangerte Statkraft for første gang Climate Roundtable. Klimaforskere, miljøvernere, næringslivsledere og andre markante stemmer i klimadebatten var samlet to dager i Norge for inngående diskusjoner.

Ett konkret resultat fra Climate Roundtable var en artikkelsamling som er laget for å dele nye tanker om klima og energi med et bredere publikum. Heftet "Chasing new ideas" bringer frem perspektiver som er ulike, men som alle peker i samme retning.

  • Hans Joachim Schellnhuber, grunnlegger og direktør for Potsdam Institute for Climate Impact Research, forklarer hvorfor han er bekymret for såkalte vippepunkter i jordens klimasystemer.
  • Jeremy Oppenheim, programsjef for The New Climate Economy, hevder at raskere og bedre vekst i dag kan gi oss den økonomien og velstanden som er nødvendig for å håndtere klimarisiko.
  • Myles Allen, professor ved Universitetet i Oxford, forklarer hvordan verdens samlede karbonbudsjett har dyptgripende konsekvenser for klimapolitikken.
  • Gabrielle Walker, sjefsforsker ved Xyntéo, forteller oss hvorfor vi er nødt til å tenke helt nytt om vår tids vekstmodell.
  • Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft, gir en ny oversettelse av filmkarakteren Gordon Gekkos sitat "greed is good". Slagordet for fremtidens ledere bør være "green is good", sier han.