Tettere norsk-tyrkisk samarbeid om fornybar energi

06 nov., 2013

Norge og Tyrkia har undertegnet en intensjonsavtale som åpner for tettere samarbeid om fornybar energi.

Tirsdag ble det holdt bilaterale samtaler mellom blant andre utenriksminister Børge Brende og nærings- og handelsminister Monica Mæland på norsk side, og energiminister Taner Yildiz på tyrkisk side. Norge og Tyrkia undertegnet en intensjonsavtale (Memorandum of Understanding) på energiområdet, som åpner for et tettere samarbeid mellom de to landene.

- Samtalene mellom ministrene på norsk og tyrkisk side var preget av en god atmosfære, og en sterk interesse for å styrke samarbeidet mellom landene på energiområdet, sier konserndirektør Øistein Andresen i Statkraft.

I dag har Statkraft tre vannkraftprosjekter i Tyrkia. Kraftverket Cakit ble åpnet i 2010, mens Cetin og Kargi er under bygging.

Tyrkia er Europas raskest voksende kraftmarked. Det er ventet at Tyrkias etterspørsel etter energi vil vokse til 400 TWh i 2020, rundt det dobbelte av dagens nivå.

Åpnet Munch-utstilling

På kunstmuseet CerModern ble utstillingen «Munch/Warhol and the Multiple Image» åpnet av Dronning Sonja, med både Kong Harald, det tyrkiske presidentparet, utenriksminister Børge Brende og nærings- og handelsminister Monica Mæland til stede.

For Statkraft markerer utstillingen avslutningen på en lang reise, der selskapet siden høsten 2011 har fulgt Edvard Munchs kunst fra Paris, via London til Oslo, og nå sist til Ankara. Utstillingen består av Munch-bilder, samt Andy Warhols versjoner av flere av Munchs mest kjente motiver, som Skrik og Madonna.

Statsbesøket fortsetter blant annet med et seminar om fornybar energi og det tyrkiske kraftmarkedet. Tyrkia er et svært viktig marked for Statkraft, der stabil økonomisk vekst, økende befolkning, økende energietterspørsel og uutnyttede vannkraftressurser skaper gode vekstmuligheter.