Statkrafts fem største «batterier»

23 aug., 2013

Store vannmagasiner er Norges grønne batterier, og i fremtiden vil de gi stabil energi i periodene når solen ikke skinner og vinden ikke blåser.

Her er listen over Norges fem største kraftmagasiner – målt etter størst energiinnhold.

1. Blåsjø 7,8 TWh

Blåsjø er den 12. største innsjøen i Norge, og er dannet ved å demme opp en rekke småvann. Sjøen ligger dels i Aust-Agder og dels i Rogaland, og fungerer som vannmagasin for Ulla-Førre-kraftverkene.

2. Storglomvatn 3,5 TWh

Storglomvatn er en regulert innsjø i Meløy kommune i Nordland fylke. Magasinet brukes til kraftproduksjon ved Svartisen kraftverk i Holandsfjorden.

3. Røssvatn 2,0 TWh

Røssvatn ble etter regulering i 1957 Norges nest største innsjø, med et areal på 219 km². Magasinet ligger i Hattfjelldal og Hemnes kommuner i Nordland. Røssvatn er hovedmagasin for kraftstasjonene Øvre og Nedre Røssåga.

4. Store Akersvatn 1,5 TWh

Storakersvatn er en innsjø i Rana kommune i Nordland, og fungerer som magasin for Rana-kraftverkene.

5. Songavatn 1,4 TWh

Songavatn er en regulert innsjø i Vinje kommune i Telemark, og en del av Skiensvassdraget. Innsjøen er vannmagasin for Songa kraftverk.