Statkraft presenterer klima for næringslivet

29 nov., 2013

Statkraft har tatt initiativ til en ny rapport som formidler rykende fersk klimaforskning i et format tilpasset næringslivet. En konklusjon er at det haster med klimatiltak.

"Climate Science: A perspective for business leaders" ble lansert denne uken på Statkrafts Climate Round Table. Den 52 sider lange rapporten er strippet for vanskelig språk, politikk og det enorme volumet av vitenskaplig materiale som er produsert, for å gi næringslivet en enkel og kortfattet oversikt over den ferskeste kunnskapen.

Det grønne skiftet

- Næringslivet og bedriftsledere er avgjørende i overgangen til en lavkarbonøkonomi. Jeg startet dette prosjektet for å gi en uavhengig, tydelig, logisk og overbevisende analyse av status for klimavitenskapen. Jeg tror bedrifter kan spille nøkkelroller når det gjelder å fremme det grønne skiftet i økonomien, og jeg selv tror det til og med kan være lønnsomt, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Det var Statkraft som tok initiativ til klimarapporten, og DNV GL, Royal Dutch Shell og Tata Consultancy Services er blitt med som sponsorer i samarbeidsprosjektet. Rapporten er produsert av Xyntéo.

Temperaturene stiger

En konklusjon i rapporten er at temperaturene vil stige til 3,2 til 5,4°C over førindustrielt nivå innen utgangen av dette århundret, dersom klimagassutslippene følger dagens bane.

En fortsatt global oppvarming vil ha flere effekter på klimasystemet ved slutten av dette århundret, blant annet:

  • En økning i havnivået på opptil 1,5 meter
  • Flere hetebølger og mer tørke
  • Flere stormer og& mer flom
  • Svekket ferskvannsforsyning flere steder
  • En økning i havets surhetsgrad med 100% til 200% over før-industrielt nivå
  • Smelting av is, snø og permafrost