Fjernvarmen åpnet i Ås

17 okt., 2013

Onsdag åpnet Statkraft sitt splitter nye fjernvarmeanlegg ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i Ås. Med skogsflis og bioolje som spisslast, er anlegget Norges mest moderne og miljøvennlige fjernvarmeanlegg.

18-årige Birger Rahal Lamnaouar Belboe fra Trondheim fikk æren av å åpne anlegget, etter at han gjennom organisasjonen Ungt Entreprenørskap var valgt ut til å være konsernsjef i Statkraft for én dag. Med konsernsjef-kollega Christian Rynning-Tønnesen trygt ved sin side, styrte han elegant graben som hentet flis opp fra tipp-lageret og markerte på den måten åpningen av fjernvarmesentralen.

For 145 millioner kroner har Statkraft etablert et topp moderne, flis- og biooljefyrt anlegg som fullt utnyttet vil kunne levere 45 GWh fornybar energi til både Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), kommunale institusjoner og private bygg i Ås sentrum. Totalt omfatter anlegget tre ulike kjeler som kan varme opp de 450 000 literne med vann, som via åtte kilometer med rør bringer miljøvennlig varme ut til kundene.

Anlegget er det første Statkraft bygger i egen regi på Østlandet, men blir ikke det siste. Et nytt anlegg er allerede under bygging i Sandefjord, i tråd med ambisjonen om å vokse innen fjernvarme i Norge.

Varmeleveransene fra anlegget vil allerede i år overstige forventningene, og med flyttingen av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til fra Oslo til Ås, samt øvrige utbyggingsplaner i Ås kommune, er det duket for utvidelser av anlegget om få år.

Ved full utnyttelse vil varmesentralen spare miljøet for 10 000 tonn CO2 per år, og miljøegenskapene til anlegget på Ås er unike. I tillegg til at sentralens hovedkjel leverer fornybar energi basert på forbrenning av våt skogsflis, er også spisslasten fra anlegget fornybar gjennom bruk av bioolje. Kun i nødstilfeller vil den tradisjonelle oljekjelen bli benyttet. Dermed lever anlegget opp til den karakteristikken konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen ga det i sin åpningstale: «Norges mest moderne og miljøvennlige fjernvarmeanlegg».