Usikker is på regulerte vann

13 jan., 2012

Is på regulerte vann må alltid regnes for å være utrygg. Vi ber derfor alle som ferdes på eller nær islagte vann om å være oppmerksom på usikker is og åpne råker.

De fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is øke betydelig. 

Les mer om isforhold på regulerte vann på NVEs nettsider

Isvettregler

  • Ha respekt for isen.
  • Gå aldri alene på isen.
  • Gå ikke ut på is som kan være svak.
  • Pass opp for nylagt is, våris, snødekt is og sjøis.
  • Is av saltvann er svakere enn is av ferskvann.
  • Ta med deg skikkelig sikkerhetsutstyr, f.eks. ispigger og redningsline til bruk som "den forlengede arm".
  • Jo lengre ut man kommer på svak is, jo vanskeligere blir redningen.
  • Lær deg hvordan du kan redde deg selv og andre.
  • Ved disse stedene er isen svakere: Siv, råk, bro, odde, avløp, innløp, utløp, sund, grunne og vindbrønn. 

(Isvettreglene er hentet fra Norsk Livredningsselskap)