To nye vindkraftkonsesjoner til SAE Vind

29 jun., 2012

Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind) har fått konsesjon til å bygge to nye vindparker i Sør-Trøndelag. Konsesjonene gjelder Geitfjellet vindpark og Svarthammaren vindpark i Snillfjord kommune.

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått konsesjonene som gjør det mulig å bygge ut mer fornybar energi i Midt-Norge. En utbygging vil bidra til å innfri nasjonale mål for fornybar energi. En utbygging vil også styrke forsyningssikkerheten og øke produksjonen i en region som i perioder har hatt kraftunderskudd og høyere priser enn resten av landet, sier Knut A. Mollestad, direktør for prosjektutvikling i SAE Vind.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har samtidig gitt konsesjon til to andre vindkraftprosjekter i samme region, og SAE Vind har tidligere fått konsesjon til å bygge ut den eksisterende vindparken på Hitra.

En forutsetning for realisering av disse prosjektene er en ny kraftlinje fra Storheia til Trollheim, en linje Statnett nå har fått konsesjon til å bygge.

- NVE har hatt en krevende oppgave med alle konsesjonssøknadene i området, men har gjennom vedtaket lagt til rette for en viktig og nødvendig utbygging av mer fornybar energi. Midt-Norge blir med dette et tyngdepunkt for norsk vindkraft, sier Mollestad.

Å realisere de fire prosjektene som i dag fikk konsesjon fra NVE vil – sammen med utvidelsen av Hitra – kreve investeringer på 6-7 milliarder kroner i Midt-Norge. SAE Vinds prosjekter representerer mer enn halvparten av dette. I tillegg kommer betydelige investeringer i sentralnettet.

Nei til Heimsfjellet vindpark

SAE Vind hadde også søkt om konsesjon til å bygge Heimsfjellet vindpark i Hemne kommune, nabokommunen til Snillfjord. Denne søknaden har NVE avslått.

- Vi har vært inneforstått med at ikke alle de omsøkte prosjektene i området ville få konsesjon og at Heimsfjellet, som ligger utenfor klyngen av de andre prosjektene, kunne få avslag, sier Mollestad.

De fleste konsesjoner gitt til vindparker i Norge blir påklaget til Olje- og energidepartementet. Det forventes at også disse prosjektene blir påklaget. Et endelig svar får SAE Vind og de andre vindselskapene derfor ikke før om et års tid.