SAE Vind fikk konsesjon til Hitra 2 vindpark

04 jan., 2012

Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind) fikk i dag konsesjon til å utvide den eksisterende vindparken på Hitra i Sør-Trøndelag med 75 MW.

- Vi er svært tilfreds med at NVE har gitt konsesjon til Hitra 2, og ser frem til å bearbeide prosjektet videre fram mot en realisering, sier administrerende direktør Anders Gaudestad i SAE Vind.

SAE Vind eies av Statkraft (62%) og Agder Energi (38%). Selskapet har tre vindkraftkonsesjoner fra før, to i Sør-Trøndelag og en i Rogaland. Disse er til sluttbehandling i Olje- og energidepartementet og dermed ikke rettskraftige ennå. I tillegg har SAE vind søkt konsesjon for ytterligere ti vindparker.

Hitra 2 blir en utvidelse av Hitra vindpark på Eldsfjellet på Hitra. Den eksisterende vindparken ble bygget av Statkraft og satt i drift i oktober 2004. Anlegget har 24 vindmøller med en samlet installert effekt på 55 MW. SAE Vind har fått konsesjon til å bygge ut med ytterligere 75 MW. Den totale produksjonen på Hitra 1 og 2 kan dermed bli på ca 300 GWh, noe som tilsvarer forbruket til omtrent 15 000 husstander.

- Hitra 2 vil bidra til å oppfylle regjeringens forpliktelser knyttet til EUs fornybardirektiv. Vindkraftverket vil også kunne medføre positive økonomiske virkninger for Hitra kommune. Hitra 2 vil kunne være med på å styrke kraftbalansen og forsyningssikkerheten i regionen, skriver vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE i en nyhetssak på NVEs nettsider.

Les mer om Hitra 2 på SAE Vinds hjemmesider

SAE Vind:

  • Norges ledende selskap innen landbasert vindkraft.
  • Statkraft og Agder Energi felles satsing på landbasert vindkraft i Norge.
  • Skal utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde vindparker over hele landet.
  • Mål om å realisere 1500 MW vindkraft innen 2020.