Konsesjon til Kvinesheia vindpark

13 jan., 2012

Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind) fikk 26. april konsesjon til å bygge og drive Kvinesheia vindpark i Kvinesdal og Lyngdal kommuner i Vest-Agder.

- Vi er svært tilfreds med at NVE har gitt konsesjon til Kvinesheia vindpark, og ser frem til å bearbeide prosjektet videre fram mot en realisering, sier administrerende direktør Anders Gaudestad i SAE Vind og fortsetter:

- Kvinesheia vindpark vil bidra til å oppfylle Norges forpliktelser knyttet til EUs fornybardirektiv, Agderfylkenes mål om å produsere 2,0 TWh mer fornybar energi innen 2020 og Listerregionens mål om å kunne bidra med 0,9 TWh av dette. Vindkraftverket vil også kunne medføre positive økonomiske virkninger for Kvinesdal og Listerregionen.

Styrker kraftbalansen

- NVE har lagt vekt på at det er gode vindforhold i planområdet, og at vindkraftverket vil være konkurransedyktig i elsertifikatmarkedet. Vindkraftverket vil være et viktig bidrag for å innfri nasjonale mål for fornybar kraftproduksjon. Tiltaket vil medføre betydelige økonomiske virkninger for Kvinesdal kommunene, både i anleggs- og driftsfasen, sier NVE i en pressemelding.

Kvinesheia vindpark vil ha plass til mellom 20 og 26 vindmøller og en installert effekt på 60 MW. Hvor mange turbiner som eventuelt blir bygget, er det for tidlig å si noe om. Det avhenger blant annet av hvilke turbiner som blir valgt. I gjennomsnitt vil vindparken kunne produsere 170 GWh, som tilsvarer strømforbruket til rundt 9500 husstander. Total investering forventes å komme opp i 800 millioner kroner.

- Når Kvinesheia vindpark kan stå ferdig, er foreløpig for tidlig å si noe om. Både vi og de som er berørt av prosjektet må få anledning til å sette seg inn i konsesonvilkårene fra NVE før vi tar stilling til videre fremdrift, sier Gaudestad.

SAE Vind har fire vindkraftkonsesjoner fra før, tre i Sør-Trøndelag og en i Rogaland. Disse er til sluttbehandling i Olje- og energidepartementet og dermed ikke endelige ennå. I tillegg har SAE vind søkt konsesjon for ytterligere ni vindparker.

Kvinesheia vindpark