Klar tale fra Ungt energiutvalg

13 jan., 2012

Stopp utviklingen av gasskraft og sats på nye og umodne teknologier for fornybar energi. Det er to av oppfordringene til Statkraft fra flertallet av ungdomspolitikerne i Ungt energiutvalg.

Ungt energiutvalg 2012 har bestått av de ni ungdomspartiene i Norge, samt Natur & Ungdom. Siden i sommer har utvalget jobbet seg gjennom en rekke energipolitiske dilemmaer og problemstillinger, og utarbeidet en rapport som både gir innspill til Statkrafts strategi for 2013-2015, og til norsk energipolitikk. Rapporten ble presentert og overlevert av Silje Lundberg, leder i Natur & Ungdom under Statkrafts Nobelseminar 11. desember.

Som et ledd i Statkrafts arbeid med å revidere sin strategiske plattform, ble ungdomspartiene i Norge samt Natur & Ungdom invitert til å delta i Ungt energiutvalg 2012.

For Statkraft har hensikten både vært å få innspill til det pågående strategiarbeidet i selskapet, og å komme i dialog med morgendagens politikere om energipolitiske problemstillinger. Gjennom tre samlinger på Thorbjørnrud, i Alta og på Lilleaker har foredragsholdere både i og utenfor Statkraft, meningsfeller og meningsmotstandere bidratt til innsikt og diskusjon om Statkraft spesielt og norsk energipolitikk generelt.

Et samlet utvalg mener Statkraft bør ha som mål å utvikle nye og umodne teknologier for fornybar energi. Videre oppfordrer et samlet utvalg Statkraft til å ruste opp og eventuelt utvide eksisterende vannkraftverk for å øke kraftproduksjonen der dette ikke forutsetter nye naturinngrep som belaster økosystemene ytterligere.

Et klart flertall blant ungdomspartiene mener også at Statkraft bør stanse utviklingen av gasskraft og annen fossil energi, ta en tydeligere rolle i debatten om klimakutt og nedsette et ringvirkningsutvalg som kan gi et realistisk bilde av ringvirkningene for lokalsamfunn ved Statkrafts aktivitet i Norge og utlandet.

-Jeg vil takke alle deltakerne for å ta dere tid til å diskutere og gi innspill på et for oss svært viktig politikkområde. Jeg lover å lese deres anbefalinger nøye, og ta dem med meg inn i det videre strategiarbeidet, sa konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen etter overleveringen av rapporten.

Her finner du bloggen ”Ungt energiforum” om utvalgets arbeid.

http://ungtenergiforum.no/