Stoltenberg hyllet vannkraften i Tyrkia

09 jan., 2012

- Vannkraft er en av de beste løsningene når man skal øke tilgangen på energi og samtidig redusere klimautslippene. Det sa statsminister Jens Stoltenberg da han mandag 10. januar hilste Statkraft-prosjektet Kargi under sitt offisielle besøk til Tyrkia.

Statkraft-prosjektet Kargi ble mandag 10. januar behørig presentert og feiret under en seremoni i provinsen Corum, nord i Tyrkia. Statsminister Jens Stoltenberg og Tyrkias energiminister Taner Yildiz skulle ha vært tilstede under seremonien, men dårlig vær holdt helikoptrene på bakken og de to måtte følge seremonien via videolink fra Ankara. Sammen fikk de presentert vannkraftprosjektet, som fra 2013 vil levere ren, fornybar kraft til et energihungrig Tyrkia.

Tre kraftverk i Tyrkia

Kargi kraftverk blir Statkrafts andre vannkraftverk i Tyrkia, som er et av verdens raskest voksende energimarkeder. Når kraftverket står ferdig i 2013, vil det levere 470 GWh, tilsvarende forbruket i 150 000 tyrkiske husstander. Fra før driver Statkraft vannkraftverket Cakit sør i landet, og har nettopp startet byggingen av sitt tredje kraftverk, Cetin, sørøst i Tyrkia. Ferdig utbygget vil de tre kraftverkene produsere nærmere 2 TWh.

Tyrkia er allerede et stort og kompetent vannkraftland, men sterk økonomisk vekst og økende befolkning skaper stadig større etterspørsel etter energi. I kombinasjon med mange nye vannkraftprosjekter og et deregulert og liberalisert kraftmarked, gjør dette Tyrkia til et viktig satsingsområde for Statkraft.

Tenker globalt

Statkrafts vekst i Tyrkia er ledd i selskapets strategi om å bli en global aktør innen internasjonal vannkraft, med fokus på utbygging i raskt fremvoksende markeder med stort potensial for vannkraft. Basert på 100 års kompetanse innen vannkraftutvikling i Norge, vokser Statkraft nå i andre deler av verden gjennom vannkraftprosjekter som både sikrer lønnsomhet for Statkraft, økonomisk utviking lokalt og bidrar samtidig til at stadig flere mennesker får tilgang på ren, fornybar energi.