Statkraft på Zero2012

20 nov., 2012

− Norge kan bli en klimapolitisk ledestjerne, sa Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen på Zero-konferansen på Gardermoen 19. november. Statkraft er en av Zero-konferansens hovedsamarbeidspartnere.

I tillegg til Kofi Annan, statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Bård Vegard Solhjell var Rynning-Tønnesen en av hovedforedragsholderne på den årlige og høyprofilerte miljøkonferansen Zero12 på Gardermoen. 1000 deltagere på årets konferanse hørte på konsernsjefen snakke om Statkrafts rolle i å løse verdens klimautfordringer.

Rynning-Tønnesen åpnet med bilder fra stormen Sandys herjinger i New York: 
−  Jeg var i New York et par dager etter at stormen slo inn over byen. Det gjorde enormt inntrykk å se hele sørlige Manhattan mørklagt. Det er vanskelig å dokumentere en storm som direkte resultat av klimaforandringer. Ekstremvær er ikke nytt. Men det som er nytt, og som kan dokumenteres, er hyppigheten vi ser i naturkatastrofer, og de stadig større konsekvensene de får. I USA er antallet naturkatastrofer nesten tredoblet i løpet av de siste 30 årene. Og de økonomiske konsekvensene blir stadig større. Verdens ledende økonomier områder befinner seg i de områdene som er mest utsatt for naturkatastrofer.

− I tillegg trenger verden trenger mer energi. Etterspørselen går opp ettersom flere mennesker blir løftet ut av fattigdom. Utfordringen blir da å skaffe mer ren energi, utnytte energi effektivt og en få en høy CO2 prising for å fase ut fossilt drivstoff, sa Rynning-Tønnesen.

Den gode nyheten Statkraft-sjefen kunne komme med i dette krevende scenariet er at samtidig som kostnadene knyttet til naturkatastrofer går opp, går kostnadene for fornybar energi ned. 
− Vannkraft står i en særstilling som svært kostnadseffektivt, fleksibelt, og i tillegg er det den reneste energikilden, i følge det internasjonale energibyrået IEA. Vindkraft har sunket dramatisk i pris og begynner å bli konkurransedyktig flere steder i verden, mens innen solkraft har det vært en revolusjon i kostnadsnedgang, sa Rynning-Tønnesen.

- Vannkraft er kjernen i Statkrafts virksomhet, alle våre nye prosjekter er innen fornybar energi innen vann, vind eller fjernvarme.

Rynning-Tønnesen avsluttet med å snakke om den energirevolusjonen som verden nå står oppe i, og Statkraft og Norges plass i dette bildet.

−  Som Europas største produsent av fornybar energi både kan og vil Statkraft spille en sentral rolle. Det er store muligheter for grønn industri i årene fremover. Og Norge har et glimrende utgangspunkt med høy fornybarandel og stor teknologisk kompetanse. Vi har et stabilt politisk system og store, finansielle ressurser. Norge har en mulighet til å være en klimapolitisk ledestjerne.

− Og skal vi lykkes må industri, teknologi og politikk spille sammen, sa Rynning-Tønnesen.