Endring i ansvarsfordeling i Statkrafts konsernledelse fra 1. februar 2013

14 des., 2012

Ansvarsområdene til Chief of Staff Hilde Bakken og Executive Vice President Power Generation & Industrial Ownership Steinar Bysveen vil bli endret 1. Februar 2013. Hilde Bakken vil bli konserndirektør med ansvar for Power Generation.

Steinar Bysveen vil lede det nye området Corporate Development, som vil inkludere både Konsernstrategi, Industrial Ownership og Mergers & Acquisitions, i tillegg til konsernstaber som CR & HMS, Corporate Communications og Human Resources.

En viktig årsak til disse endringene er å styrke forretningsområdet Power Generation og på en bedre måte reflektere forretningsområdets rolle i Statkrafts forretningsmodell.

Videre er det et potensial for et enda bedre samarbeid mellom konsernets stabsfunksjoner for legge til rette for konsernutvikling. Samorganisering av Konsernstrategi, M&A og Investeringsanalyse og andre konsernstaber med Industrial Ownership (IO) vil bidra til dette.