Usikker is

13 jan., 2011

På regulerte vann er isen stedvis dårligere enn ellers på grunn av tapping til våre kraftverk. Ved tunnelinntak, i sund og ved elveos er det grunn til å være ekstra oppmerksom.

På grunn av vassdragsregulering vil det på regulerte vann være endringer i vannstand og gjennomstrømning som er forskjellig fra forholdene på uregulerte vann. Dette påvirker isforholdene i deler av innsjøene.

For å forebygge ulykker har NVE i samarbeid med blant andre Statkraft laget en landsomfattende kart-oversikt over områder på innsjøer hvor isen ved vanlige vinterforhold er vesentlig svekket som følge av vassdragsregulering. Informasjon om dette og informasjon fra NVEs ismelding om de generelle isforholdene akkurat nå, vil være et viktig verktøy når du planlegger turer på islagte vann i ukjent terreng.

  • www.nve.no finner du blant annet en landsomfattende ismeldingstjeneste og kart over svekket is på grunn av reguleringer.
  • www.usikkeris.no finner du de nyeste ismålingene i Midt-Norge