Statkraft satser på fjernvarme

13 jan., 2011

Med nytt navn og ny struktur er det fullt trøkk på fjernvarmesatsingen i Statkraft. i Harstad,bygges det, i Ås går spaden snart i jorden og i en rekke andre norske kommuner planlegges det nye anlegg.

1. mars ble all fjernvarmesatsing som er 100 prosent eid av Statkraft samlet under navnet Statkraft Varme.

– Selv om vi lenge har vært en del av Statkraft, bidrar det nye navnet til at vi blir fullt ut integrert i konsernet. I tillegg er Statkraft en sterk merkevare som gir oss god drahjelp i dialogen med både eksisterende og potensielle samarbeidspartnere, sier direktør Bjørn Hølaas i Statkraft.

Universitetsleverandør

Statkraft Varme jobber med prosjekter som mest sannsynlig vil føre tilinvesteringsbeslutninger, blant annet i Finnmark, Narvik og Bodø, i tillegg til en rekke andre prosjekter.

– I Ås vant vi nylig en anbudskonkurranse for et fjernvarmeanlegg som årlig skal levere 45 GWh, blant annet til Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås. Vi har søkt om konsesjon og håper å være i gang i løpet av 2011. I Harstad er konsesjonen gitt og byggingen har startet. Anlegget vil etter 1. byggetrinn kunne levere opp mot 50 GWh per år, og planen er å utvide produksjonen til 80 GWh innen 2022, sier Hølaas.

Svensknorsk styrke

Statkraft Varme har kanskje landets fremste kompetansemiljø for fjernvarme. I Norge har vi en betydelig kunnskap om avfallsforbrenning, mens våre kollegaer i Sverige er blant de aller fremste i bransjen med kunnskap om biobrensel.

– Vi er opptatt av alltid å bruke den beste kompetansen på tvers av organisasjonen. For eksempel er det svensk prosjektledelse på anlegget som skal bygges i Ås, der biobrensel er hovedenergikilden, sier Bjørn Hølaas.