SN Power kunngjør to CDM-registrerte prosjekter på Filippinene

13 jan., 2011

SN Power kunngjorde i dag at ytterligere to vannkraftverk er blitt registrert som CDM-prosjekter av FNs Klimakonvensjon (UNFCCC).

Vannkraftverkene Ambuklao og Binga ligger begge på Filippinene og de to prosjektene vil sammen produsere i gjennomsnitt 180.000 CER årlig, noe som tilsvarer utslippene fra rundt 80.000 personbiler.

Ambuklao og Binga drives av SN Aboitiz Power, et 50/50 samarbeidsprosjekt mellom SN Power og filippinske Aboitiz Power. Dette er SN Powers sjette og sjuende vannkraftverk som er registrert under FNs Klimakonvensjon. Vannkraftverkene La Higuera og La Confluencia (Chile), Allain Duhangan (India), Cheves (Peru), og vindparken Totoral Wind Farm (Chile) er allerede registrert under Klimakonvensjonen.

I 2009 lyktes SN Power i å endre den eksisterende CDM-metodologien for fornybar energi (ACM0002) til også å inkludere oppgraderings- og ombyggingsprosjekter. Ambuklao- og Binga-prosjektene er blant de første oppgraderingene av eksisterende vannkraftverk som er registrert som CDM-prosjekter med den nye metodologien.

-Vi er svært fornøyde med CDM-registreringen av Ambuklao og Binga, og dette er en anerkjennelse av vår innsats for å redusere klimagass og viser at SN Power er et selskap som steller med ren, bærekraftig og fornybar energi, sier Elsbeth Tronstad, konserndirektør for samfunnsansvar og kommunikasjon i SN Power.

SN Power er et vannkraftutbyggingsselskap som kun opererer i utviklingsmarkeder. Selskapet er et samarbeid mellom Statkraft og Norfund, og har prosjekter og forretningsdrift i Asia, Latin Amerika og Afrika.