SN Power etablerer nytt samarbeid innen fornybar energi i Brasil

13 jan., 2011

SN Power har undertegnet en avtale som sikrer selskapet en betydelig eierandel i det brasilianske fornybarselskapet Desenvix. Oppkjøpet er den største transaksjonen SN Power noen sinne har gjennomført, og gir, sammen med det nylig anskaffede kraftmeglerselskapet Enerpar, SN Power en solid posisjon i det raskt voksende brasilianske energimarkedet – et satsingsmarked for SN Power.

Desenvix, kraftprodusentselskapet til det brasilianske konstruksjons- og ingeniørkonsernet ENGEVIX, har en fornybar kraftproduksjonsportefølje på 162 MW i drift, 176 MW under utbygging, samt en stor utviklingsportefølje på rundt 1600 MW. Porteføljen består hovedsakelig av vannkraftanlegg, men også tre vindkraftanlegg og et biomassenanlegg under bygging. Transaksjonen inkluderer Desenvix´ eierandel på 50 prosent i Enex, som spesialiserer seg på drift og vedlikehold av små og mellomstore vannkraftanlegg.

Gjennom kjøpet av en eierandel på 40.65 prosent i Desenvix, vil SN Power danne et felleseid selskap med Desenvix´ nåværende eiere, Jackson og Funcef, for å fokusere på videre vannkraftutbygging i Brasil. Etter oppkjøpet vil SN Power og Jackson ha delt kontroll i Desenvix med en eierandel på 40.65 prosent hver, mens Funcef beholder en minoritetspost på 18.69 prosent. Jackson er også eier av det brasilianske konstruksjons- og ingeniørkonsernet Engevix. Funcef er Brasils tredje største pensjonsfond.

Desenvix’ vannkraftutbyggingsprosjekter er strategisk lokalisert sør og sørøst i Brasil. Som en del av oppkjøpsavtalen har SN Power og de nåværende eierne av Desenvix utviklet en felles forretningsplan som tar sikte på å realisere 1000 MW innen 2018, hovedsakelig innen vannkraft.

- Samarbeidet med Desenvix passer godt inn i SN Powers brasilianske strategi, med solide partnere, gode driftsanlegg og en erfaren lokal organisasjon som kan vise til gode resultater, sier Torger Lien, administrerende direktør i SN Power. – Desenvix’ utviklingsportefølje har nok kvalitetsprosjekter til at SN Power kan nå sine kortsiktige vekstmål i Brasil og skape verdier på lengre sikt. Vi ser også betydelige synergieffekter med vår nyanskaffede meglervirksomhet i Enerpar, fortsetter Lien.

Transaksjonen innebærer en investering på omtrent 440 millioner dollar (706 millioner brasilianske real) for SN Power. Handelen forventes å fullføres i løpet av det kommende halvåret, avhengig av godkjenning fra brasilianske myndigheter.