Rettigheter til Bardufoss kraftverk avklart

13 jan., 2011

Dommen i striden rundt rettighetene til Bardufoss kraftverk er nå klar. Retten slår fast at leieavtalen har utløpt og at Statkraft har rett til å innløse kraftverket.

Troms Kraft leier fallrettighetene i Bardufoss til priser og vilkår fastlagt i en avtale som ble inngått mellom staten og Bardufoss Kraftlag i 1950. Denne leieavtalen utløp 1. mai 2010. Statkraft og Troms Kraft har ikke blitt enige om en videre leieavtale, og har hatt forskjellig forståelse av hvilke rettigheter hver av dem har etter avtalens utløp. For å få avklart disse rettighetene startet Statkraft en rettslig prosess i februar 2010.

Voldgiftsdommen er nå klar. Her slås det både fast at leieavtalen har utløpt og at Statkraft har rett til å gjennomføre innløsning av Bardufoss kraftverk.

- Vi er tilfreds med rettens konklusjoner. Det var nødvendig med rettslig avklaring fordi partene var fundamentalt uenige, sier konserndirektør Asbjørn Grundt.

Dommen får ingen umiddelbar konsekvens for driften av kraftverket, ettersom partene har avtalt at Troms Kraft skal drive verket inntil innløsningssum er avklart og Statkraft har de nødvendige tillatelsene til å drive kraftverket.