Havvindparken imponerte

17 okt., 2011

Politikerne i Stortingets næringskomitè besøkte nylig Statkraft og Statoils havvindpark utenfor kysten av Storbritannia. De ble imponert over Statkrafts første satsing på vindkraft til havs.

Havvindparken Sheringham Shoal bygges opp utenfor kysten av Norfolk i England, og skal når den står ferdig bestå av 88 havvindmøller som til sammen kan forsyne 200.000 britiske husstander med strøm. Onsdag 12. oktober fikk Stortingets næringskomité sammen med Statkrafts styre og flere representanter fra konsernledelsen se havvindparken med egne øyne.

Stortingspolitikerne uttrykte stor begeistring for turen til havvindparken.
− Besøket hos Statkraft på Sheringham Shoal Offshore Wind Farm i forrige uke var uten tvil høydepunktet på komitéreisen til UK. Energispørsmål og Norges rolle i forhold til fornybar energi var den røde tråden i komiteens besøk. Vindkraft er i så måte helt sentralt og ved besøket på Sheringham Shoal-prosjektet fikk komiteen ved sin båttur ut på anlegget anskueliggjort hvilket enormt omfang dette har, hvilke tekniske utfordringer det byr på samt de logistikkmessige problemer som må løses, sa Svein Flåtten, 1.nestleder i næringskomiteen.

− Komiteen var imponert og jeg tror ikke så lite stolt over å kunne konstatere at Statkraft her viser, også utenfor vårt eget land, hvilke tekniske og organisasjonsmessige ressurser selskapet besitter. Våre møter med departementer og politikere ellers i England bekreftet også inntrykket av at engelske myndigheter har en stor respekt for Norge og de norske selskaper som arbeider innenfor energiforsyningen i UK, og ikke minst at avtalte rammevilkår ligger fast, sa Flåtten.

Også konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen var svært fornøyd med turen.
− Dette er ingeniørkunst av første klasse, og det er både viktig og inspirerende å ha med styret og næringskomiteen for å vise frem dette innovative prosjektet.
De besøkende fikk se at alle fundamentene nå er på plass i havvindparken, og at de første vindmøllene har begynt å produsere strøm for det britiske markedet.

Du kan lese mer om havvindparken på prosjektets egne nettsider (www.scira.co.uk)