Feilfrie vindmøller på Smøla

02 des., 2011

Syv vindmøller med feilfrie tårn settes nå i drift igjen i Smøla vindpark. De 20 vindmøllene fra byggetrinn 1 i Smøla vindpark ble tatt ut av drift i oktober da en sprekk ble oppdaget i et av tårnene. Etter grundige undersøkelser er syv vindturbiner funnet feilfrie og satt i drift igjen 1. desember.

Om lag en fjerdedel av de 20 tårnene har så store skader at de må repareres før de kan settes i drift. De øvrige tårnene undersøkes løpende og flere møller vil bli satt i drift dersom de blir funnet å være uten skader. Tårnene på vindmøller som settes i drift overvåkes spesielt fremover.

I oktober ble det oppdaget en sprekk i tårnet på en vindturbin i den eldste delen av vindparken. Skaden var så alvorlig at tårnet måtte sikres mot havari. Hele vindparken ble derfor rutinemessig stengt for allmenn ferdsel, og de 20 vindmøllene i byggetrinn 1 ble tatt ut av drift. Vindparken ble åpnet for ferdsel etter tre uker da faren for havari var avverget. Ingen av vindmøllene er satt i drift igjen før nå.

Statkraft har avdekket skader på flere tårn i denne delen av anlegget. Tårnene må repareres, men det er fortsatt for tidlig å konkludere med hvordan. Statkraft utreder fortsatt årsaken til skadene, og arbeidet ventes å ta noe tid.

De øvrige 48 vindmøllene fra byggetrinn 2 er i normal drift. Byggetrinn 1 ble ferdigstilt i september 2002, mens byggetrinn 2 ble satt i drift i 2005.