Deltok på energitoppmøte

13 jan., 2014

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen deltok på det internasjonale toppmøtet om energifattigdom, Energy for all, i Oslo 10 og 11. oktober.

Konferansen Energy for all arrangeres av Norge sammen med det Internasjonale Energibyrået (IEA), og blant deltakerne finner man kronprins Haakon, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, statsminister Jens Stoltenberg og FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen deltok i et panel som diskuterte hvordan finansiering av klimatiltak kan bidra til å sikre energi for alle.

Fornybar energi viktigst

− Satsing på fornybar energi er den viktigste faktoren for å møte klimautfordringene og samtidig forbedre tilgangen til energi for alle, sa Rynning-Tønnesen under sitt innlegg. Han kunne vise til at Statkraft har erfaring med å investere i storskala fornybare energiprosjekter, selv der hvor lønnsomheten var lav på grunn av høye kostnader, høy risiko og umodne kraftmarkeder.

− I disse prosjektene har betydningen av Clean Development Mechanism (CDM) som et FN-støttet EU-finansiert marked for CER vært av avgjørende betydning.
− En overgang til fornybar energi vil kreve store kommeriselle investeringer. Å få frigjort midler til slike investeringer er en felles utfordring. Initiativet som ble lansert i dag tar et viktig skritt fremover ved å fokusere på å involvere privat sektor, redusere risiko og øke tilgangen til kapital, sa Rynning-Tønnesen.

Bærekraftig initiativ

Statsminister Jens Stoltenberg presenterte et internasjonalt energi- og klimainitiativ, Energy+. Initiativet vil nå sine mål ved økt bruk av fornybar energi og ved energisparing.

- Nye investeringer i energi må være resultatbaserte. Fra vår støtte til arbeidet med å redusere utslipp som skyldes avskoging og ødeleggelse av skog, har vi allerede erfaring som viser at dette skaper de riktige insentivene, sa statsminister Jens Stoltenberg.

- Vi må skape et politisk momentum for målet om energi for alle. Og innsatsen på fornybar energi må fordobles innen 2030, sa FNs generalsektretær Ban Ki-moon da han åpnet konferansen.

Representanter fra mer enn 60 land, internasjonale organisasjoner, næringsliv og frivillige organisasjoner var invitert til Energy for all.